Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku związana z COVID-19 w powiecie malborskim - 16 kwietnia g.18:30.

Informacja z dnia 16 kwietnia 2020 roku związana z COVID-19 w powiecie malborskim

• liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 4
• liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.) - 188
• liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0
• liczba osób hospitalizowanych z powodu rozpoznania zakażenia COVID-19 - 0
• liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 1
• liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 0
• liczba ozdrowieńców (osoby z potwierdzonym COVID-19, które wyzdrowiały) - 0
liczba próbek zbadanych dla powiatu malborskiego łącznie od 14 marca do 16 kwietnia- 87
• liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 0
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Parafia św. Jana Chrzciciela w Malborku - wizyty duszpasterskie (kolęda) w roku 2017

Parafia św. Jana Chrzciciela w Malborku - wizyty duszpasterskie (kolęda) 7-12 stycznia 2019 rok